NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Tim mo liet si

(12/12/2011 02:10 PM) - Trinh Quoc Tuan, hy sinh trong su nghiep chong mi cuu nuoc tai mat tran phia nam ngay 27/5/1970

        Liet si Trinh Quoc Tuan que Dinh Long - Yen Dinh - Thanh Hoa hi sinh tai mat tran phia nam ngay 27/5/1970 theo quyet dinh so: 37/TTga ngayf 27/01/1972

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP