NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

tim mo liet si.

(25/07/2011 04:06 PM) - tim mo liet si dang minh duc, sinh nam 1947, hi sinh nam 1968, tai mat tran phia nam. xin bao cho dang thi Van, dia chi: so 98, ngo 678, de la thanh, giang vo, ha noi. xin cam on.

muon tim mo liet si:Đang minh Đưc. que quan: Gia tan- gia vien- ninh binh. nhap ngu nam 1966. hi sinh thang 8-1968, tai mat tran phia nam. sinh nam 1947. Anh Đức là con trai cả của ong đặng hữu Biên thuong binh chong phap. nay chỉ còn lai me da 85 tuoi, va hai em gai. gia dinh chung tôi co uoc nguyen tìm lai mo anh trai Dang Minh Duc. nêu co ai biet phan mo cua anh Dang Minh Đức o dau xin bao cho em gai à Dang Thi Thanh Van o so nha 98, ngo 678 de la thanh, giang vo ha noi. hoac bao cho chi Dang Thi Xuan - toa an huyen Duy Tien tinh ha Nam. Xin chan thanh cam on, va hau ta.

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP