NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Tìm mộ liệt sỹ

(29/08/2023 02:01 PM) - Cháu tìm mộ Bác ruột Nguyễn Văn Nông, quê quán Yên Nghĩa - Ý Yên Nam ĐỊnh Bác hy sinh tại Quảng Trị năm 1972 Cháu cảm ơn nhiều

Cháu tìm mộ Bác ruột Nguyễn Văn Nông, quê quán Yên Nghĩa - Ý Yên Nam ĐỊnh
Bác hy sinh tại Quảng Trị năm 1972
Cháu cảm ơn nhiều

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP