NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Tìm mộ Liệt sỹ Đàm Quang Phát sinh 1942

(26/06/2023 03:58 PM) - Tôi Đàm Quang Phúc ĐT 0834567604. Tìm kiếm thông tin về mộ của bố tôi: Liệt sỹ ĐÀM QUANG PHÁT sinh 1942. Nguyên quán: thôn Ngọc Thịnh, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy (Thái Ninh cũ), tỉnh Thái Bình. Theo giấy báo tử: -Nhập ngũ: Tháng 9/1965. -Cấp bậc: Hạ sĩ. -Chức vụ: Chiến sĩ. -Đơn vị: Đoàn 576. -Hy sinh 15/06/1966 tại Công Tum (B3).

Note: Tôi đã có đơn đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình cấp bản trích lục hồ sơ Quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin, mất tích trong chiến tranh nhưng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình đã có văn bản trả lời với nội dung là: “Sau khi tra cứu phần mềm trích lục thông tin về Quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin, mất tích trong chiến tranh do Cục Chính sách - Tổng cục Chính tri cung cấp hiện chưa có thông tin về Liệt sỹ Đàm Quang Phát với thông tin nêu trên”.

Vì vậy, bản thân tôi tha thiết tìm kiếm thông tin liên quan đơn vị cũng như mộ của bố tôi,… Ai biết thông tin về mộ Liệt sỹ Đàm Quang Phát ở đâu xin nhắn về số ĐT 0834567604.

Chân thành cảm ơn!

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP