NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

NHẮN TÌM ĐÒNG ĐỘI

(04/08/2021 12:47 PM) - TÌM MỘ LIỆT SỸ: BÙI XUÂN GIA

 TÊN LIỆT SỸ  ; BÙI XUÂN GIA  sinh năm 1949
 ĐƠN VỊ           tiểu đoàn 2 KH
  Nguyên quán     xã Lương Lỗ ,Huyện Thanh Ba , Tỉnh Vĩnh Phú
    Ngày nhập ngũ 04/1968
    Ngày hy sinh     12/06/1970
    Nơi an táng mặt trận phía nam
Người thân . cháu Bùi Hồng Phương  đt 0941.655.368
  Ai biết thông tin về liệt sỹ vui lòng báo tin 
  gia đình sin cảm ơn và hậu tạ

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP