NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Lê Văn Khải

(17/08/2019 10:52 AM) - Liệt sĩ Lê Văn Khải, sinh năm 1952, hy sinh ngày 24 tháng 4 năm 1972 tại mặt trận phía nam. Quê quán Thanh Hóa.

Tìm kiếm liệt sỹ Lê Văn Khải, quê quán: Thiệu Phúc,.Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Sinh năm 1952, hy sinh ngày 24 tháng 4 năm 1972 tại mặt trận phía nam QK 4. Mặt trận chiến đấu: Cao điểm 35 Quảng Trị. Đơn vị tham gia chiến đấu: c1, d4, e88, f308

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP