NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Tìm Liệt sỹ mất tích Trần văn Trung

(24/03/2019 08:33 PM) - Nhờ sự giúp đở các ban ngành tìm kiếm lại cho gia đình được làm hồ sơ LS

Cần tìm liệt sỹ Trần văn Trung (trân xá) hiên ở Hương văn,Hương trà T T Huế ,đi đêm 25-1 âm lịch năm 1968 hy sinh năm 1972 tai la Vang quảng tri :Kính mông các chuyên ngành tìm kiếm tên tuổi và xác nhân LS cho gia đình !trước đây là xã Hương phú Hương điền bình tri thiên !Xin chân thành cám ơn!

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP