NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Tìm mộ Liệt Sỹ Lương Khánh Luân

(06/03/2019 06:36 PM) - Liệt sỹ Lương Khánh Luân, báo tử: 30/3/1971. Quê quán: Sơn Mỹ, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Được biết mộ liệt sỹ tại nghĩa trang Vĩnh Trường, Gio Linh, Quảng Trị. Kính mong ban tổ chức tìm giúp và báo sớm về cho gia đình liệt sỹ.

Liệt sỹ Lương Khánh Luân, giấy báo tử: 30/3/1971. Quê quán: Sơn Mỹ, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Được biết mộ liệt sỹ hiện nay tại nghĩa trang Vĩnh Trường, Gio Linh, Quảng Trị, Việt Nam
Kính mong ban tổ chức tìm giúp và báo sớm về cho gia đình liệt sỹ.

Các tin khác

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP