NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

tim mo liet sỹ

(02/02/2018 10:22 PM) - Bố tôi, liet sy hoàng xuân ai, đón vị c2 d24doan 559

Cần tìm mộ liệt sy, hoag ngxuan ai, quê nam loc,Namdannghean, nhập ngủ năm 1967, hỷ sinh năm 1969, tai lao, đón vị c2 d24 doan 559, nói an táng bạn đầu, ban hội chăng, lao, bia mộ só 9, nay đã đưa về nước  chưa,, ai biết mo o dau,, bao cho tôi, hoang xuan canh, sdf 01696857560, tôi xin cam ơn 

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP