NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Tim mộ liệt sĩ nguyễn đăng khánh

(28/01/2018 09:12 PM) - Liệt sĩ nguyễn Đăng khánh. Sinh nam 1947.tai xom hoa-Hoằng Quang-Hoằng Hóa-Thanh Hóa. Nhap ngu thang9/1965.tai đơn vị c3d4 5764 quan khu4.hy sinh ngay 2/5/1967.tai mặt trận phía nam.

Ai biết thông tin gì về phần mộ liệt sĩ Khánh ở dâu xin thong bao cho gia dinh.gia dinh xin cam on va hau ta

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP