NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Tìm mộ Liệt Sỹ Nguyễn Trọng Lợi

(19/01/2018 09:22 PM) - Liệt sỹ nguyễn Trọng lợi sinh năm 1949 và hi sinh năm 1968 Quê ở Đức Thọ - Hà Tĩnh

Năm 1968 gia đình tôi nhận được giấy báo tử của Liệt sỹ Nguyễn Trọng lợi. Tuy nhiên, không biết rõ nơi chôn cất.  Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy mộ ở đâu. Vậy xin ban quản lý nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn giúp đỡ, và tìm kiếm giúp gia đình chúng tôi. 

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP