NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Tìm người thân

(02/01/2018 12:30 PM) - Nguyễn văn toan_quê Nam hà Sinh 1949- mất 5/1968 Nhập ngũ 5/1967 Thuộc đoàn 559 mặt trận phía tây

Nguyễn văn toan_quê Nam hà 
Sinh 1949- mất 5/1968
Nhập ngũ 5/1967
Thuộc đoàn 559 mặt trận phía tây cấp bậc: hạ sỹ 

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP