NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Tìm Mộ liệt sĩ Hứa Viết Nẵm, Hứa Viết Ân, Hứa Viết Ái

(28/12/2017 03:34 PM) - Gia đình tôi cần tìm mộ liệt sĩ Hứa Viết Nẵm, Hứa Viết Ân, Hứa Viết Ái

1, Liệt sĩ: Hứa Viết Nẵm:
      + Sinh năm: 1939:
      + Quê quán: Xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh hóa
      + Hy sinh: 22/04/1966

2, Liệt sĩ: Hứa Viết Ân:
      +Quê quán: Xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh hóa:
       + Sinh Năm: 1946:
       + Hy sinh: 17/01/1965 

3, Liệt sĩ: Hứa Viết Ái:
       + Sinh năm: 1949
       +Quê quán: Xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh hóa
        +Hy Sinh: 10/10/1969

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP