NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Tìm mộ liệt sỹ Trần Văn Toàn

(30/11/2017 06:14 PM) - Nhắn tìm mộ liệt sỹ Trần Văn Toàn Nơi sinh xã Tiên Lữ huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc Nhập ngũ tháng 12/1969 Sư đoàn 968, đoàn 559

Nhắn tìm mộ liệt sỹ Trần Văn Toàn
Sinh năm 1949
Nơi sinh xã Tiên Lữ huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc
Nhập ngũ tháng 12/1969
Đơn vị: sư đoàn 969, Đoàn 559
Hi sinh ngày 6/3/1972
Nơi mai táng ban đầu: Bắc đồng hến, Nam Lào

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP