NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Sai thông tin liệt sỹ trên website

(24/11/2017 11:11 AM) - Tên sai: Nguyễn Đức Lài Tên đúng: Nguyễn Đức Lai

Tôi lên tìm kiếm thấy tên của chú tôi bị sai:

Tên sai: Nguyễn Đức Lài
Tên đúng: Nguyễn Đức Lai

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP