NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Tìm mộ liệt sĩ Tô Thanh Sơn

(21/11/2017 10:59 AM) - Bác cháu sn 1953, quê : Thụy Lương (nay là Thụy Hà), Thái Thụy, Thái Bình. Đơn vị: D19, phòng Hậu Cần, F2, QK5. Hy sinh tại bệnh xá 38, Cà Tồn, nơi an táng ban đầu: Bệnh xá Ha Na Van, Nam Lào.

Gia đình cháu đang cần thì phần mộ bác cháu là
1. Liệt sỹ:                  Tô Thanh Sơn,
2. Sinh năm:              1953,
3. Nguyên quán:         Thụy Lương (nay là Thụy Hà),                                             Thái Thụy,Thái Bình
4. Nhập ngũ:               02/1971
5. Đơn vị hy sinh:        D19, Phòng Hậu Cần, F2, QK5
6. Cấp bậc khi hy sinh: Binh Nhất - chiến sỹ.
7. Ngày hy sinh:          18/10/1971
8. Trường hợp hy sinh: Làm nhiệm vụ bị vướng bom
9. Nơi hy sinh:             Bệnh xá 38, Cà tồn
10. Nơi an táng ban đầu: Bệnh xá Ha Na Van, Nam Lào

Theo 1 số thông tin mà gia đình đã thu thập đc thì Bệnh xá 38 Cà Tồn nếu đúng là bệnh xá e141 trong thời gian từ tháng 4/1971 đến tháng 10/1971 tại khu vực bản Ca tép Savanakhets, đã được đoàn 559 quy tập về NTLS Trường Sơn 

11. Liên hệ : cháu Hưng ( sn 1990 ) : 0988.594.998
      Hoặc em trai liệt sỹ, anh Hợi : 0165.743.1595 
  
                                                       GIA ĐÌNH CHÁU CHÂN THÀNH CÁM ƠN

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP