NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

tim mộ liệt sĩ : NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG

(06/11/2017 07:41 PM) - tôi muôn tim mộ anh tôi. Nguyễn Tiến Trường. quê. Binh Đà 2. Bình Minh. Thanh Oai Hà Tây. hy sinh ngày 15/06/1966. tại cột mốc số O. trạm quân y trương sơn

bản thân tôi là em rể, quê ở Hương Khê , Hà Tĩnh bố mẹ vợ  tôi sinh được 2 anh em năm 1966 anh tôi lên đường nhập ngũ và đã hy sinh tại cột mốc số O tram quân y trương sơn , trên đương hành quân vào nam Bố mẹ tôi đã mất, vợ tôi cũng đã mất mong muốn của gia đình Bố Mẹ và vợ tôi là tìm mộ anh tôi đưa về quê chôn cất cho ông bà yên lòng Mẹ vợ tôi là mẹ Việt nam anh Hùng   Vậy tôi kính mong các cơ quan , tổ chức cá nhân hết sức giúp đỡ cho tơi tim đươc phần mộ của anh tôi Tôi xin cảm ơn

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP