NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Hữu Trác

(02/11/2017 09:27 AM) - Nhập ngũ tháng 1 năm 66; hy sinh 13 tháng 10 năm 67; quê quán: tuy lộc, hậu lộc, thanh hoá; cấp bậc Hạ sĩ; chức vụ: tiểu đội trưởng; đơn vị lúc hy sinh: c4 d212 trực thuộc quân khu 10.

Nhập ngũ tháng 1 năm 66 biên chế vào đại đội hoả lực c17 thuộc e52 f320B. Đi Nam ngày 29 tết đinh mùi (năm 67). Vào tới quân khu 10 thì biên chế vào c4d212 trực thuộc qk10. Ốm chết tại bệnh xá tiểu đoàn. Đại đội trưởng là Mãi Đăng Ký, đại đội phó là Ngô mạnh tước, chính trị viên Ngô Bồi, chính trị viên phó Nguyễn Huynh

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP