NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Tìm mộ liệt sỹ Hà Duyên Giầu

(19/09/2017 04:36 PM) - tìm mộ Liệt sỹ Hà Duyên Giầu sinh năm 1930 hy sinh ngày 25/10/1967 tại xã Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quãng Trị.

Liệt sỹ Hà Duyên Giầu sinh năm 1930 hy sinh ngày 25/10/1967 tại xã Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quãng Trị. 

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP