NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Tìm mộ liệt sỹ Phạm Xuân Hạnh

(11/08/2017 09:59 AM) - Tôi Phạm Hữu Hóa mong muốn tìm phần mộ của Chú Phạm Xuân Hạnh

Liệt sỹ Phạm Xuân Hạnh
Tên thường gọi : Phạm Hạnh
Quê quán : Hưng phú - Hưng nguyên - Nghệ an
Nhập ngũ : 31/12/1953
Chức vụ : Khẩu đội trưởng Cối 82 ly
Đơn vị : Đại đội 157, Tiểu đoàn 195 Tỉnh đội Nghệ an
      Khoảng thời gian cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 1954 đơn vị hành quân vào Quảng bình và đóng quân tại Cổn phía tây thị xã Đồng hới.
      Tháng 9 năm 1954 đơn vị trên đổi tên thành Tiểu đoàn 263 biên chế vào trung đoàn 270 có nhiệm vụ bảo vệ Giới tuyến tạm thời. Cũng từ đó không có thông tin gì nữa.
       Giấy báo tử gia đình nhận vào năm 1964 với nội dung Hy sinh ở chiến trường Miền nam.
        Ai biết phần mộ của Chú tôi ở đâu xin cho tôi cùng gia điình được biết theo địa chỉ sau :
        Thay mặt gia đình tôi chân thành cảm ơn. 
   

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP