NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Tìm mộ liệt sĩ: Trần Ngọc Bổng

(09/08/2017 04:21 PM) - Quê quán, xã bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Huy sinh ngày 10/9/1971 Tại ấp 5, xã Long Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xin liên hệ: Trần Quốc Việt
Số điện thoại: 01234 395 999

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP