NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Tìm mộ LS Phạm Ngọc Toan

(28/07/2017 07:52 PM) - Bác con là Phạm Ngọc Toan, sinh năm 1947. Quê quán: Khu Vô Hối, Ninh Thanh, Hải Hưng; nay là khu 2 thị trấn Thanh Miện, Hải Dương.

Bác con tham gia Quân đội năm 1965; hy sinh năm 1969 tại Mặt trận phía Nam

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP