NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Nhắn tìm Bác Đàm Văn Mặc

(27/07/2017 03:55 PM) - nhắn tìm liệt sỹ Đàm Văn Mặc sinh năm 1947, quê quán Mai Lạp, Bạch Thông, Bắc Thái, nay Mai Lạp, Chợ Mới, Bắc Kạn, tiểu đội phó C94 KB hi sinh ngày 08/02/1971 tại mặt trận phía Nam.

nhắn tìm liệt sỹ Đàm Văn Mặc sinh năm 1947, quê quán Mai Lạp, Bạch Thông, Bắc Thái, nay Mai Lạp, Chợ Mới, Bắc Kạn, tiểu đội phó C94 KB hi sinh ngày 08/02/1971 tại mặt trận phía Nam. 
Cháu nhờ các ông, bà, các bác, các anh, chị, em ai có thông tin về phần mộ Liệt sỹ Đàm Văn Mặc xin liên hệ với gia đình, gia đình xin cảm ơn và hậu tạ ạ !

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP