NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Nhắn tìm mộ liệt sỹ Phan Hữu Hân

(05/03/2017 07:54 PM) - Phan Hữu Hân

Liệt Sỹ: Phan Hữu Hân
Năm sinh: 1959        
Hy sinh: 28-7-1981        
Chức vụ: Hạ sỹ quan
Đơn vị: Sư 302 Mặt trận 479 Xiêm Riệp - Campuchia

Các tin khác

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP