NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Tìm tên mộ

(18/02/2017 06:40 PM) - Lê Hồng Sáng. Nguyên quán: Nam Sách, Hải Dương. Năm sinh: 1949, Năm hy sinh: 1969

Nhắn tìm phần mộ có tên Lê Hồng Sáng. Nguyên quán: Nam Sách, Hải Dương
Năm sinh: 1949
Năm hy sinh: 1969
Vậy cháu mong được sự giúp đỡ từ mọi người ai biết hay có thấy tên phần mộ này ở đâu xin vui lòng liên hệ với gia đình cháu ạ! Thay mặt gia đình cháu xin cảm ơn rất nhiều!

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP