TIN TỨC CHUNG

Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(13/10/2013 04:05 PM) - Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chúng con kính cẩn nghiêng mình đưa tiễn anh linh Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - sinh vi tướng, tử vi thần

Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Các tin khác

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP