Chi tiết liệt sĩ

Dâng hương Close [x]

LS.Anh hùng Lê Quang Biện
SN: ----
Liên Phương, Hạ Hoà
H.S:29/03/1969
Họ tên liệt sĩ: Anh hùng Lê Quang Biện
Năm sinh: ----
Năm hy sinh: 29/03/1969
Nguyên quán: Liên Phương, Hạ Hoà
Tỉnh: Phú Thọ
Phân Khu: Anh hùng và cán bộ cao cấp  -  Khu mộ:  -  Lô mộ:
Hàng mộ:  -  Số mộ: [Xem bản đồ]
Thông tin khác
niaffak1(31/12/2020 05:17)
(Khách)(29/07/2011 01:57)
(Khách)(09/02/2020 08:54)
(Khách)(29/07/2011 01:46)
(Khách)(17/06/2019 05:21)
(Khách)(28/07/2011 01:49)
(Khách)(25/10/2017 04:22)
(Khách)(28/07/2011 12:54)
(Khách)(04/04/2017 03:56)
(Khách)(27/07/2011 09:28)
(Khách)(17/04/2015 02:56)
trịnh hồng quý (27/07/2011 09:25)
(Khách)(28/01/2015 04:44)
(Khách)(27/07/2011 04:31)
(Khách)(19/09/2014 02:06)
(Khách)(27/07/2011 03:56)
Bùi Ngọc Khánh(18/07/2014 08:00)
(Khách)(27/07/2011 03:56)
(Khách)(17/07/2014 11:28)
(Khách)(27/07/2011 10:58)
Bùi Ngọc Khánh(07/02/2014 07:48)
phạm thị hạnh(27/07/2011 10:32)
(Khách)(07/02/2014 04:06)
phạm thị hạnh(27/07/2011 10:31)
(Khách)(16/12/2013 03:13)
(Khách)(27/07/2011 09:57)
(Khách)(14/11/2013 12:09)
(Khách)(27/07/2011 08:15)
(Khách)(14/11/2013 12:09)
(Khách)(27/07/2011 08:12)
(Khách)(27/07/2013 09:19)
(Khách)(26/07/2011 11:58)
(Khách)(27/07/2013 09:03)
(Khách)(26/07/2011 10:39)
(Khách)(24/07/2013 10:49)
(Khách)(26/07/2011 10:01)
Tran Huu Ngoc(28/11/2012 10:37)
(Khách)(25/07/2011 10:31)
(Khách)(10/08/2012 12:34)
(Khách)(25/07/2011 10:22)
(Khách)(30/07/2012 11:09)
(Khách)(25/07/2011 10:22)
(Khách)(01/07/2012 12:23)
(Khách)(25/07/2011 10:20)
(Khách)(29/04/2012 07:25)
(Khách)(25/07/2011 08:30)
(Khách)(05/04/2012 03:08)
(Khách)(25/07/2011 08:20)
(Khách)(27/02/2012 02:41)
(Khách)(25/07/2011 07:39)
(Khách)(17/10/2011 05:27)
(Khách)(25/07/2011 07:38)
(Khách)(07/10/2011 02:47)
(Khách)(25/07/2011 05:03)
(Khách)(07/10/2011 09:43)
(Khách)(25/07/2011 05:02)
(Khách)(07/10/2011 09:43)
(Khách)(25/07/2011 05:01)
(Khách)(14/08/2011 01:17)
dao trong can(25/07/2011 08:41)
(Khách)(13/08/2011 10:05)
Trần Quốc Dũng(19/07/2011 08:04)
(Khách)(10/08/2011 09:30)
Trần Quốc Dũng(19/07/2011 07:57)
(Khách)(07/08/2011 09:53)
(Khách)(18/07/2011 07:34)
(Khách)(06/08/2011 06:14)
(Khách)(18/07/2011 07:34)
(Khách)(31/07/2011 09:08)
    dao trong can (bongcafekaraoke@yahoo.com.vn - 25/07/2011 08:41)

    Đời Đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ,Đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc,Vì hạnh phúc của Nhân dân.

VIẾT CẢM TƯỞNG
(Vui lòng đăng nhập để viết cảm tưởng)

LS ĐƯỢC VIẾNG MỚI NHẤT


TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP