Chi tiết liệt sĩ

Dâng hương Close [x]

LS.Anh hùng Nguyễn Thị Vân Liệu
SN: ----
Thi Sơn, Kim Bảng
H.S:27/05/1968
Họ tên liệt sĩ: Anh hùng Nguyễn Thị Vân Liệu
Năm sinh: ----
Năm hy sinh: 27/05/1968
Nguyên quán: Thi Sơn, Kim Bảng
Tỉnh: Hà Nam
Phân Khu: Anh hùng và cán bộ cao cấp  -  Khu mộ:  -  Lô mộ:
Hàng mộ:  -  Số mộ: [Xem bản đồ]
Thông tin khác
(Khách)(04/03/2020 02:27)
(Khách)(28/07/2011 08:56)
(Khách)(27/07/2018 09:15)
(Khách)(28/07/2011 04:48)
(Khách)(21/11/2017 11:17)
dohoangnam(28/07/2011 04:44)
Bùi Ngọc Khánh(08/04/2015 11:40)
dohoangnam(28/07/2011 04:43)
(Khách)(07/04/2015 05:02)
(Khách)(28/07/2011 03:49)
(Khách)(28/01/2015 04:46)
trịnh hồng quý (27/07/2011 09:09)
(Khách)(05/10/2014 09:58)
trịnh hồng quý (27/07/2011 09:08)
(Khách)(24/07/2014 10:21)
(Khách)(27/07/2011 05:19)
(Khách)(27/07/2013 09:56)
(Khách)(27/07/2011 03:16)
(Khách)(27/07/2013 09:20)
(Khách)(27/07/2011 08:20)
trịnh minh sáng(24/06/2013 09:48)
Nguyễn Thị Hải Yến(27/07/2011 07:45)
(Khách)(22/06/2013 03:03)
(Khách)(27/07/2011 01:09)
(Khách)(20/03/2013 04:46)
(Khách)(26/07/2011 11:29)
Đinh Mai Sinh(30/12/2012 12:49)
(Khách)(26/07/2011 09:47)
Đinh Mai Sinh(30/12/2012 12:49)
(Khách)(26/07/2011 05:40)
Đinh Mai Sinh(30/12/2012 12:48)
(Khách)(26/07/2011 05:38)
Tran Huu Ngoc(28/11/2012 10:39)
(Khách)(26/07/2011 05:22)
(Khách)(26/09/2012 11:22)
buiquanghai(26/07/2011 05:17)
(Khách)(10/08/2012 09:43)
buiquanghai(26/07/2011 05:08)
(Khách)(10/08/2012 11:09)
buiquanghai(26/07/2011 05:07)
(Khách)(27/04/2012 09:04)
(Khách)(26/07/2011 03:23)
(Khách)(17/03/2012 04:54)
(Khách)(26/07/2011 11:08)
(Khách)(11/03/2012 10:08)
(Khách)(26/07/2011 11:04)
(Khách)(11/03/2012 09:39)
(Khách)(26/07/2011 10:46)
(Khách)(18/12/2011 09:19)
(Khách)(26/07/2011 08:32)
(Khách)(18/12/2011 09:19)
(Khách)(26/07/2011 08:27)
(Khách)(17/10/2011 09:18)
(Khách)(26/07/2011 08:26)
(Khách)(16/10/2011 07:38)
(Khách)(26/07/2011 04:40)
(Khách)(14/09/2011 03:19)
(Khách)(25/07/2011 11:23)
(Khách)(14/09/2011 03:19)
(Khách)(25/07/2011 11:20)
(Khách)(26/08/2011 06:00)
(Khách)(25/07/2011 10:14)
(Khách)(07/08/2011 11:07)
(Khách)(25/07/2011 10:12)
(Khách)(07/08/2011 11:07)
(Khách)(25/07/2011 02:51)
(Khách)(02/08/2011 09:59)
(Khách)(25/07/2011 12:55)
(Khách)(02/08/2011 09:33)
(Khách)(25/07/2011 12:51)
(Khách)(02/08/2011 06:33)
(Khách)(25/07/2011 10:43)
(Khách)(01/08/2011 03:20)
Phạm Trung Hải(25/07/2011 09:02)
(Khách)(01/08/2011 03:12)
(Khách)(21/07/2011 08:46)
(Khách)(01/08/2011 01:47)
(Khách)(19/07/2011 04:35)
(Khách)(01/08/2011 01:40)
Võ Quyết Tiến(19/07/2011 04:29)
(Khách)(01/08/2011 09:50)
(Khách)(19/07/2011 01:51)
(Khách)(01/08/2011 09:14)
    buiquanghai (quanghai6767@yahoo.com.vn - 26/07/2011 05:17)

    xin kinh can nghieng minh tri an anh hung cau chuc cho vong linh anh hung duoc sieu thoat . tri an tat ca cac anh hung liet si da nga xuong cho the he chung con duoc song trong hoa binh ,hanh phuc,

VIẾT CẢM TƯỞNG
(Vui lòng đăng nhập để viết cảm tưởng)

LS ĐƯỢC VIẾNG MỚI NHẤT


TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP