Chi tiết liệt sĩ

Dâng hương Close [x]

LS.Hoàng Xuân Triên
SN: 1937
Nghi Khánh, Nghi Lộc
H.S:26/03/1970
Họ tên liệt sĩ: Hoàng Xuân Triên
Năm sinh: 1937
Năm hy sinh: 26/03/1970
Nguyên quán: Nghi Khánh, Nghi Lộc
Tỉnh: Nghệ An
Phân Khu: Khu I  -  Khu mộ: nan  -  Lô mộ: 4
Hàng mộ: n  -  Số mộ: 61 [Xem bản đồ]
Thông tin khác
hoàng đức(27/07/2017 06:41)
(Khách)(27/07/2017 03:57)
hoàng đức(27/07/2017 06:36)
(Khách)(27/07/2017 03:56)
hoàng đức(27/07/2017 06:36)
(Khách)(27/07/2017 03:56)
    hoàng đức (hoangduc.utc@gmail.com - 27/07/2017 06:36)

    Tôi là cháu nội của ông.Tên của ông tôi là "Hoàng Xuân Triêm" không phải là "Hoàng Xuân Triên" như chi tiết ghi trên. Hy vọng quản trị trang web sửa lại ạ!

VIẾT CẢM TƯỞNG
(Vui lòng đăng nhập để viết cảm tưởng)

LS ĐƯỢC VIẾNG MỚI NHẤT


TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP