Chi tiết liệt sĩ

Dâng hương Close [x]

LS.Bạch Mai Hồng
SN: 1948
Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc
H.S:06/04/1971
Họ tên liệt sĩ: Bạch Mai Hồng
Năm sinh: 1948
Năm hy sinh: 06/04/1971
Nguyên quán: Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc
Tỉnh: Thanh Hoá
Phân Khu: Khu IV  -  Khu mộ: tha  -  Lô mộ: 4
Hàng mộ: d  -  Số mộ: 6 [Xem bản đồ]
Thông tin khác
(Khách)(24/04/2018 10:46)
(Khách)(27/07/2011 12:17)
(Khách)(24/04/2018 10:46)
(Khách)(27/07/2011 12:17)
(Khách)(27/07/2016 08:02)
(Khách)(27/07/2011 12:17)
(Khách)(28/11/2015 04:57)
lê thị ngọc minh(26/07/2011 07:38)
(Khách)(26/06/2013 11:23)
lê thị ngọc minh(26/07/2011 07:36)
(Khách)(12/12/2012 04:19)
lê thị ngọc minh(26/07/2011 07:36)
(Khách)(31/12/2011 11:50)
lê thị ngọc minh(26/07/2011 07:35)
(Khách)(04/08/2011 04:04)
(Khách)(26/07/2011 03:04)
(Khách)(02/08/2011 06:57)
(Khách)(26/07/2011 12:58)
(Khách)(01/08/2011 07:26)
(Khách)(26/07/2011 11:19)
(Khách)(01/08/2011 07:25)
(Khách)(26/07/2011 11:08)
(Khách)(01/08/2011 04:15)
(Khách)(26/07/2011 03:08)
(Khách)(30/07/2011 09:50)
(Khách)(25/07/2011 11:20)
(Khách)(27/07/2011 09:37)
(Khách)(25/07/2011 11:16)
(Khách)(27/07/2011 09:36)
(Khách)(25/07/2011 10:04)
(Khách)(27/07/2011 09:07)
(Khách)(25/07/2011 08:17)
(Khách)(27/07/2011 02:24)
    lê thị ngọc minh (ngocminh1159@yahoo.com.vn - 26/07/2011 07:36)

    kính viếng linh hồn những anh hùng đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc

VIẾT CẢM TƯỞNG
(Vui lòng đăng nhập để viết cảm tưởng)

LS ĐƯỢC VIẾNG MỚI NHẤT


TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP