Chi tiết liệt sĩ

Dâng hương Close [x]

LS.A Huynh
SN: 1950
Làng Đật, Huyện 67, Con Tum
H.S:08/06/1969
Họ tên liệt sĩ: A Huynh
Năm sinh: 1950
Năm hy sinh: 08/06/1969
Nguyên quán: Làng Đật, Huyện 67, Con Tum
Tỉnh: Kon Tum
Phân Khu: Khu I  -  Khu mộ: pna  -  Lô mộ: i
Hàng mộ: o  -  Số mộ: 3 [Xem bản đồ]
Thông tin khác
(Khách)(09/04/2017 09:40)
phạm thị hạnh(27/07/2011 10:29)
(Khách)(17/06/2015 07:25)
phạm thị hạnh(27/07/2011 10:29)
(Khách)(05/09/2014 05:54)
(Khách)(27/07/2011 08:10)
(Khách)(05/09/2014 05:54)
(Khách)(27/07/2011 08:09)
Tran Huu Ngoc(28/11/2012 10:35)
(Khách)(26/07/2011 11:28)
(Khách)(14/08/2012 04:29)
(Khách)(26/07/2011 03:24)
(Khách)(27/07/2012 02:42)
(Khách)(26/07/2011 09:43)
(Khách)(27/07/2012 09:14)
(Khách)(26/07/2011 07:30)
(Khách)(11/07/2012 02:16)
(Khách)(26/07/2011 07:30)
(Khách)(23/03/2012 04:06)
(Khách)(26/07/2011 12:37)
(Khách)(11/03/2012 10:09)
(Khách)(26/07/2011 12:37)
(Khách)(11/03/2012 09:34)
(Khách)(26/07/2011 12:36)
Dương Thi Bích Thảo (24/02/2012 03:58)
(Khách)(25/07/2011 08:23)
(Khách)(23/02/2012 01:34)
(Khách)(25/07/2011 02:56)
(Khách)(18/12/2011 09:16)
(Khách)(25/07/2011 01:19)
(Khách)(18/08/2011 03:15)
(Khách)(25/07/2011 09:27)
(Khách)(31/07/2011 11:36)
(Khách)(25/07/2011 09:26)
(Khách)(30/07/2011 11:51)
(Khách)(21/07/2011 11:10)
(Khách)(28/07/2011 04:45)
(Khách)(20/07/2011 04:54)
(Khách)(27/07/2011 01:15)
Hiện tại chưa có bài viết nào về liệt sĩ A Huynh
VIẾT CẢM TƯỞNG
(Vui lòng đăng nhập để viết cảm tưởng)

LS ĐƯỢC VIẾNG MỚI NHẤT


TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP