Chi tiết liệt sĩ

Dâng hương Close [x]

LS.Trần Văn Tuấn
SN: 1945
Hoàng Tây, Kim Bảng
H.S:01/11/1968
Họ tên liệt sĩ: Trần Văn Tuấn
Năm sinh: 1945
Năm hy sinh: 01/11/1968
Nguyên quán: Hoàng Tây, Kim Bảng
Tỉnh: Hà Nam
Phân Khu: Khu II  -  Khu mộ: hna  -  Lô mộ: 2
Hàng mộ: g  -  Số mộ: 30 [Xem bản đồ]
Thông tin khác
Trần Thị Hạnh(03/08/2020 10:54)
Trần Văn Định(27/07/2015 08:04)
Trần Thị Hạnh(27/07/2020 05:50)
Trần Văn Định(21/05/2015 10:04)
(Khách)(27/07/2020 05:49)
(Khách)(27/07/2014 07:27)
Trần Thị Hạnh(27/07/2020 05:48)
Trần Thị Hạnh(26/07/2014 10:31)
(Khách)(27/07/2020 05:47)
Trần Thị Hạnh(26/07/2014 10:23)
Trần Thị Hạnh(27/07/2020 05:42)
Trần Thị Hạnh(26/07/2014 10:22)
Trần Thị Hạnh(27/07/2020 05:40)
Trần Văn Định(25/07/2014 11:11)
Trần Thị Hạnh(27/07/2020 05:36)
Trần Văn Định(29/04/2014 07:15)
Trần Thị Hạnh(27/07/2020 05:36)
(Khách)(27/07/2013 10:59)
Trần Thị Hạnh(27/07/2020 05:35)
(Khách)(27/07/2013 10:57)
Trần Thị Hạnh(27/07/2020 05:34)
(Khách)(27/07/2013 10:45)
Trần Thị Hạnh(27/07/2020 05:33)
(Khách)(27/07/2013 10:44)
Trần Thị Hạnh(27/07/2020 05:31)
Trần Văn Định(27/07/2013 06:35)
Trần Thị Hạnh(27/07/2020 05:31)
Trần Văn Định(24/07/2013 07:50)
Trần Thị Hạnh(27/07/2020 05:28)
Tran Thi Hanh(27/07/2012 11:15)
Trần Thị Hạnh(27/07/2020 05:28)
(Khách)(27/07/2012 11:01)
Trần Văn Định(27/07/2020 09:14)
(Khách)(27/07/2012 11:00)
Trần Thị Hạnh(23/08/2019 03:28)
(Khách)(27/07/2012 10:55)
Trần Thị Hạnh(23/08/2019 03:22)
(Khách)(27/07/2012 07:27)
Trần Thị Hạnh(23/08/2019 03:22)
Trần Văn Định(25/07/2012 04:38)
(Khách)(12/08/2019 09:22)
(Khách)(27/10/2011 08:16)
Trần Văn Định(27/07/2019 01:59)
Trần Văn Định(27/10/2011 03:02)
Trần Thị Hạnh(26/07/2019 10:59)
Trần Văn Định(12/08/2011 08:20)
Trần Thị Hạnh(26/07/2019 10:59)
Trần Văn Định(28/07/2011 09:58)
Trần Thị Hạnh(26/07/2019 10:59)
(Khách)(27/07/2011 03:16)
(Khách)(06/08/2018 11:33)
Trần Văn Định(27/07/2011 10:00)
Trần Hùng Anh(05/08/2018 09:47)
Trần Văn Định(27/07/2011 09:55)
Trần Hùng Anh(05/08/2018 09:46)
Trần Thị Hạnh(27/07/2011 09:18)
Trần Hùng Anh(05/08/2018 09:41)
Trần Thị Hạnh(27/07/2011 09:17)
Trần Hùng Anh(05/08/2018 09:41)
Trần Văn Định(26/07/2011 11:20)
(Khách)(27/07/2018 05:18)
Trần Văn Định(26/07/2011 11:19)
(Khách)(27/07/2018 05:10)
(Khách)(26/07/2011 04:10)
(Khách)(27/07/2018 05:10)
(Khách)(26/07/2011 03:54)
Đỗ Thị Đăng(27/07/2017 02:17)
(Khách)(26/07/2011 02:26)
(Khách)(27/07/2017 02:11)
(Khách)(26/07/2011 02:26)
(Khách)(27/07/2017 02:04)
(Khách)(26/07/2011 11:45)
Trần Thị Hạnh(27/07/2017 08:28)
Trần Thị Hạnh(26/07/2011 11:28)
Trần Văn Định(26/07/2017 05:00)
Trần Văn Định(26/07/2011 10:30)
Trần Thị Hạnh(26/07/2017 03:31)
(Khách)(26/07/2011 10:24)
Trần Thị Hạnh(26/07/2017 03:31)
(Khách)(26/07/2011 10:24)
Trần Thị Hạnh(26/07/2017 03:31)
Trần Văn Định(26/07/2011 09:21)
Trần Thị Hạnh(26/07/2017 03:30)
(Khách)(26/07/2011 09:05)
Trần Văn Định(28/07/2016 05:36)
Trần Văn Định(26/07/2011 09:04)
Trần Văn Định(27/07/2016 12:11)
Trần Văn Định(25/07/2011 11:50)
Trần Thị Hạnh(27/07/2016 08:57)
Trần Văn Định(25/07/2011 10:36)
Trần Thị Hạnh(27/07/2016 08:57)
(Khách)(25/07/2011 10:33)
(Khách)(27/07/2016 08:22)
  Trần Thị Hạnh (hanhtrankd1@yahoo.com - 27/07/2020 05:31)

  Chú ơi, hôm nay ngày 27/7 cháu muốn gửi đến Chú nén hương online cho Chú ạ, Cháu kính dâng nên Chú và cầu mong Chú ở nơi ấy thật vui với đồng đội của Chú ạ!

  Trần Thị Hạnh (hanhtrankd1@yahoo.com - 26/07/2019 10:59)

  Chú ơi, đến ngày này cháu lại nhớ đến Chú và đồng đội của Chú. Cháu không biết làm gì hơn là thắp nén nhang điện tử để tỏ lòng biết ơn Chú và đồng đội của Chú. Cầu mong các Chú ở nơi ấy vui vẻ ạ!

  Trần Thị Hạnh (hanhtrankd1@yahoo.com - 26/07/2017 03:31)

  Ngày mai là 27/7, Cháu xin gửi tới chú và đồng đội của chú lời cảm ơn sâu sắc nhất. Chúc Chú và các đồng đội của Chú yên nghỉ nơi đó thật vui vẻ! Cháu tự hào về Chú lắm lắm!!!

  Trần Thị Hạnh (hanhtrankd1@yahoo.com - 27/07/2016 08:57)

  Chú ạ, cháu ở xa không tới nơi Chú yên nghỉ được, Cháu nhờ mạng dâng nén hương tưởng nhớ Chú. Chúc Chú và đồng đội của Chú ở đó thật vui! Chúng cháu rất tự hào và ghi nhớ công ơn của các Chú!

VIẾT CẢM TƯỞNG
(Vui lòng đăng nhập để viết cảm tưởng)

LS ĐƯỢC VIẾNG MỚI NHẤT


TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP