Chi tiết liệt sĩ

Dâng hương Close [x]

LS.Ân Đình Hoạch
SN: 1945
Hoà Mục, Chợ Mới
H.S:09/05/1970
Họ tên liệt sĩ: Ân Đình Hoạch
Năm sinh: 1945
Năm hy sinh: 09/05/1970
Nguyên quán: Hoà Mục, Chợ Mới
Tỉnh: Bắc Kạn
Phân Khu: Khu V  -  Khu mộ: bka  -  Lô mộ: 5
Hàng mộ: a  -  Số mộ: 41 [Xem bản đồ]
Thông tin khác
(Khách)(13/04/2018 08:16)
(Khách)(28/07/2011 07:44)
(Khách)(12/04/2017 03:04)
(Khách)(27/07/2011 02:20)
(Khách)(23/02/2014 06:29)
(Khách)(27/07/2011 01:50)
(Khách)(12/12/2012 04:15)
(Khách)(27/07/2011 09:51)
(Khách)(12/12/2012 04:15)
(Khách)(26/07/2011 04:08)
(Khách)(31/10/2011 05:33)
(Khách)(26/07/2011 04:08)
(Khách)(31/10/2011 08:53)
(Khách)(26/07/2011 03:07)
(Khách)(08/09/2011 03:09)
(Khách)(26/07/2011 02:22)
(Khách)(05/09/2011 02:51)
(Khách)(26/07/2011 08:48)
(Khách)(11/08/2011 02:19)
(Khách)(25/07/2011 11:43)
(Khách)(04/08/2011 03:57)
(Khách)(25/07/2011 08:46)
(Khách)(01/08/2011 03:19)
(Khách)(25/07/2011 08:28)
Hiện tại chưa có bài viết nào về liệt sĩ Ân Đình Hoạch
VIẾT CẢM TƯỞNG
(Vui lòng đăng nhập để viết cảm tưởng)

LS ĐƯỢC VIẾNG MỚI NHẤT


TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP