trần xuân khoát (khoat_hoa@yahoo.com - 18/04/2017 10:15)

Thanh minh trong tiết tháng 3, xong vì đường xá xa sôi. chúng em không vào tảo mộ cho anh được, xin anh đại xá. Phần mộ của ông, bà và hai bác chúng em dâng hương hoa đầy đủ. mong anh yên giấc ngàn thu. Em Khoát, con chú Bài. chắc anh sẽ nhớ.

Tri ân gửi tới: Liệt sĩ Trần Văn Vượng

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP