hoàng đức (hoangduc.utc@gmail.com - 27/07/2017 06:36)

Tôi là cháu nội của ông.Tên của ông tôi là "Hoàng Xuân Triêm" không phải là "Hoàng Xuân Triên" như chi tiết ghi trên. Hy vọng quản trị trang web sửa lại ạ!

Tri ân gửi tới: Liệt sĩ Hoàng Xuân Triên

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP