nguyễn Trịnh Thịnh (Trinhthinharc@gmail.com - 13/08/2014 11:47)

Cháu ngoại kính viếng hương hồn ông. Cháu và gia đình luôn cầu mong linh hồn ông sớm được siêu thoát ạ!

Tri ân gửi tới: Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

TÌM KIẾM


SỐ LƯỢT TRUY CẬP